Geschiedenis

In 2016 is, mede op initiatief van de gemeente Den Haag, de Haagse Hoed opgericht. De drie grondleggers hiervan zijn Sethi Plaisier, Robert Medenblik, eigenaar van Mondial VanderVelde Verhuizingen en Fred Zuiderwijk, een Haags icoon, met ambitie invulling te geven aan De Haagse (Daniel den) Hoed. De Haagsche Hoed Challenge is in 2017 opgericht als activiteit van de Haagse Hoed en is begonnen als een 24 uurs fietstocht door kenmerkend Den Haag. Streven van de Haagse Hoed Challenge is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Erasmus MC Foundation ten behoeve van het financieren van onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut (vroeger Daniel den Hoed kliniek). Alle inkomsten komen ten goede aan het goede doel en daarom heeft de Stichting Haagse Hoed Challenge de ambitie de kosten tot een minimum te beperken.

In 2020 en 2021 vond het evenement niet fysiek plaats i.v.m. de coronamaatregelen. Wel vond in 2020 het evenement online plaats. De editie in 2022 is in verkorte vorm verreden!