Zoeken
  • edekievit

Stichting Haagse Hoed Challenge Officieel


Op vrijdag 22 februari 2019 is de Stichting Haagse Hoed Challenge officieel opgericht. Met de ondertekening bij de notaris bestaat de stichting uit 4 bestuursleden, te weten:

Ed de Kievit - Voorzitter

Marty Groen in 't Woud - Secretaris

Hans de Jong - Penningmeester

Dick van Kerpel - Koersdirecteur

Op de foto de ondertekening door 3 van de 4 bestuursleden. Door vakantie ontbreekt Dick van Kerpel.

Met de oprichting van een eigen stichting zetten we weer een stap naar een nog betere afstemming en besturing van dit unieke Haagse evenement.


0 keer bekeken